Jomblo [Manusia Berhati Mulia]

Jomblo itu bukannya tidak laku.
Tapi jomblo hanya memberi kesempatan kepada yang lain untuk bersenang-senang sebelum mereka bersedih.

Iklan